IP Audio i Video

Kategtorija 4 K

PAV-VIM1C

– 1 HDMI ulaz s RJ45 vezom na mrežu 10Gb – Uključuje analogne audio izlaze, HDMI ulazi moraju biti postavljeni ...
Read More

PAV-VOM1C

– 1 HDMI izlaz preko RJ45 10Gb mrežne veze – Uključuje analogne audio izlaze, – HDMI ulazi moraju biti postavljeni ...
Read More

PAV-VIMAP4S

– 4 HDMI ulaza s SPF + povezuje se s mrežom 10Gb – Napredna obrada videozapisa / Sastavljanje videozapisa s ...
Read More

PAV-VIMAP8S

– 8 HDMI ulaza s SPF + povezuje se s mrežom 10Gb – Napredna obrada videozapisa / Sastavljanje videozapisa s ...
Read More

Audio

PAV-SMS2001

IP Audio izvorni glazbeni streamer sa više prilagodljivih faktora za instalaciju s izvornom podrškom za AVB, ne zahtijeva audio veze ...
Read More

PAV-SIPA125SM

IP Audio 125 je za slušatelja koji želi visokoučinkoviti distribuirani audio sustav. Podržava 4 distribuirane pojačane zone od 125 W ...
Read More

PAV-AOMBAL8C

– 8 Stereo balansiranih izlaza (16 kanala) – Svaki stream s AVB mreže može se preusmjeriti na bilo koji kanal ...
Read More